ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 35244005 (076)-35244501 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره قشم - خيابان وليعصر - مجتمع تجاري فردوس - لاين عطار 2 - پلاک 2074 - yeganefardgheshm@gmail.com مراجعه نمایید.